scholen

Graag kom ik op scholen of kinderdagverblijf een presentatie over gezonde voeding geven.

Zowel voor ouders als voor kinderen heb ik een programma. Heb je als school graag een onderwerp m.b.t. voeding wat je besproken wilt hebben, kan ik daar ook informatie over geven. Voor de presentatie over gezonde voeding kunnen onderwerpen als ‘Hoe ziet een gezonde lunchtrommel eruit, wat is de ‘Schijf van 5’ of  Wat zijn gezonde traktaties‘ besproken worden. Op een kinderdagverblijf zou een onderwerp kunnen zijn ‘Hoe leer ik mijn kind onbekende voedingsmiddelen eten‘. We kunnen ook samen aan de slag gaan om eten er aantrekkelijker voor kinderen uit te laten zien. Of met behulp van een spel de kinderen onbekende groente laten proberen.

Voor meer informatie en tarieven, kun je contact met me opnemen.